Mars GezegeniKızıl Gezegen Mars

Mars, hiç kuşkusuz "Dünya dışı yaşam" açısından en güçlü aday. Mars'ın geçmişte, yaşama ev sahipliği yaptığı görüşü, gezegenin bir zamanlar ılık ve sulak olduğu varsayımına dayanıyor. Volkanik etkinliğin de yüksek düzeyde olacağı bu erken dönemde Mars atmosferinin, karbondioksit ve su bakımından zengin olduğu tahmin ediliyor. Güneş'e uzaklığı göz önüne alınacak olursa, bu durum, büyük olasılıkla gezegenin donmasını engelleyecek sera etkisini, sağlamış olmalıydı. Ancak, çekirdeğinin giderek soğuması nedeniyle Mars, yaklaşık 3,9 milyar yıl önce, küresel manyetik alanını kaybetti. Kozmik ışınım yoluyla, Mars atmosferinin önemli bir bölümünün uzaya kaçtığı sanılıyor. Sonuçta, yüzey sıcaklığı, yaklaşık bugünkü düzeylerine; yani ortalama -50 °C'ye düşmüş oluyor.

Yine de ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars robot araçları, Avrupa Uzay Dairesi ESA'nın Mars Express yörünge araçları ve daha önceki çalışmalardan elde edilen bulgular, Mars'ta bir zamanlar, sıvı suyun, akmakta olduğunu gösteriyor. Son bulgularsa, büyük miktarda suyun Mars yüzeyinde donmuş halde tutulduğunu göstermektedir. Şayet bir zamanlar Mars'ta yaşam gerçekten başladıysa, daha sonra atmosferini kaybetmesi sebebiyle, yüzeyde yaşam bitmiş olmalıydı. Zira Mars yüzeyinin maruz kaldığı kozmik ve morötesi ışınım bombardımanı ve yüzeysel kayalarının da yüksek derecede oksitleyici olması, yüzeyi, kimyasal bakımdan fazlaca zehirli hale getiriyordu. Bu da bizimkine benzer yaşam biçimlerini, oldukça güçleştirmektedir.

MARS'IN BİYOSFERİ(CANLI KATMANI)

Acaba Mars'ın yeraltı canlı katmanı bugün neler içeriyor olabilir? Akla uygun görünen bir ihtimal; soğuğa uyum gösterebilmiş ve buzun eridiği bölgelerde yaşayan mikroorganizmalardan söz edilebilir. Bu katmanın derinliği, karasal mikroorganizmaların gelişip üreyebildikleri, en düşük sıcaklıklara (-18 °C), karşılık geliyor. İkinci bir senaryo ise, daha derinlerde var olabilecek bir yaşamın, olsa olsa Dünya'dakine benzer termofiller yaşamı olabileceğini öngörüyor.

Durum hangi görüşün lehine olursa olsun, kesin olarak bir şeyler söyleyebilmek için, derinlerde araştırma yapabilecek donanıma sahip olmak gerekiyor. Bunun da, şimdilik öngörülmüş robotlu araştırmalarla gerçekleştirilmesi, pek mümkün gözükmüyor.

MARS'TA METAN GAZI

Mars atmosferinde, metanın keşfi, oldukça ilgi uyandıran bir gelişmedir. Üretimini sürekli kılacak belirli bir kaynak olmadan, metanın, atmosferde en çok birkaç yüz yıl kalabileceği düşünülüyor. Metanı besleyen olası kaynaklar, volkanik ya da jeotermal etkinliklerdir. Tabii ki Dünya'da ise metanın önemli kaynaklarından birisi de yaşamın kendisi ve mikroorganizmalardır.

Metan, Mars'ta, yüzey altı suyunun bol olduğu bölgelerde, yoğunlaşma eğilimi gösteriyor. Bu bağlantı umut vericidir. Ancak bunu yaşamla ilişkilendirmek için, Mars'taki metan üretiminin, hızı ve miktarıyla ilgili hesapları da, göz önüne almak gerekir. Tahminlerse, gazın, biyolojik kökenli olması durumunda, Mars canlı kütlesinin, 20 tondan öteye geçemeyeceği yönündedir. Bu da, yaşam için oldukça küçük bir rakam.

MARS'TA YAŞAM BELİRTİLERİ

Mars'ta geçmiş yaşama, ya da günümüzde var olan yaşama ilişkin izlere rastlanması önemlidir. Her iki durum, beraberinde ilginç sonuçlar getirecektir. Birincisi, Mars'ta yaşamın canlı kimyasının, Dünya'dakine benzerliğinin kaçınılmaz oluşudur. O zaman da, dünyasal yaşamın, Mars'tan türediği, ya da dünyasal yaşamın Mars'a da 'bulaştığı' iddia edilecektir! Avustralya'daki, Maquarie Üniversitesi'nden, Paul Davies, Mars'ın, 'yaşamın kökeni' açısından, Dünya'dan daha uygun bir yer olduğunu, savunanlardan birisidir.

Mars, Dünya kütlesinin yalnızca onda birine sahiptir. Erken dönemlerinde Dünya'ya oranla, daha az bombardımana maruz kalmış, dolayısıyla daha hızlı soğumuş olsa gerek. Bu da elbette, yaşamsal koşulların Mars'ta daha erken bir dönemde olgunlaşmış olması anlamına geliyor. Mars'tan Dünya'ya bilinen 32 meteoridin gelmiş olmasıysa, iki gezegen arasında, bir tür kaya alışverişi söz konusu.

Gezegen bilimcilerin yaptıkları hesaplamalarsa, bazı mikroorganizmaların, hem çarpışmalardan, hem de gezegenler arası uzayda yapacakları uzun yolculuklardan, sağ çıkabilecekleri düşüncesini güçlendiriyor. Ancak bir koşulla: Onları kozmik ışınımdan koruyacak, en az bir metre yarıçaplı kayayla çevrili olmaları gerekir. Çarpışma bölgesinin hemen kenarındaki kayalar, çarpışmadan kaynaklanan yüksek ısı ve şoka maruz kalmadan kaçış hızına ulaşabiliyorlar. Dünya'daki bakteriler, 33.000 G'lik ivmelenme kuvvetinin yanı sıra, uzayın boşluğu ve soğuğuna, iki yıldan uzun bir süre boyunca, direnmeyi başarabilirler. Bu bakterilerin milyonlarca yıl yarı-canlı olarak kalabilmeleri ise çok daha akla yatkın görünüyor

İkinci sonuçsa, Mars canlı kimyasının, Dünya'dakinden farklı olduğu noktasında ağırlık kazanıyor. Buna göre Mars'ta yaşamın ortaya çıkışı, Dünya'dakinden bağımsız olmak durumundadır. Bu, da ilginç başka sonuçlar doğurur. Çünkü yaşamın, aynı yıldız sistemindeki iki gezegende birden gelişmesinin kabulü, evrende başka bölgelerde de gelişebileceği anlamını taşıyabilir.

MARS'TA "SU" VAR MI?

İnsanlık, bugün bu soruya yanıt aramaktadır. Acaba Mars'ta hayat var mıydı? Şayet varsa, ne tür canlılardı bunlar? İnsana benzer miydi? Yaşamın temel kaynağı olan su olmadan, Mars'ta bir yaşam belirtisi olmayacağı kesindi. O halde tüm bu sorulara cevap bulabilmek için ilk iş, Mars'ta bir damla da olsa, su aramak olacaktı

Mars Gezegeni

Bu nedenledir ki başta NASA olmak üzere, Avrupa Uzay Ajansı'ndaki birçok bilim adamları, yüzlerce milyar dolar harcayarak, bu soruya yanıt aramaktadır.

İnsanlık, 1976 yılına kadar, Mars'la ilgili sorulara, tahmini cevaplar veriyor ve birbirinden ilginç teoriler üretiyordu. Ancak, Amerikalılar, 1976 yılında, Mars'a Viking 1 ve Viking 2 adlı uzay araçlarını gönderdiler. Böylece kimi teoriler çürürken, bazı sorular, daha da derinleşmeye başladı. Ve böylece tüm araştırmalar, adeta Mars'ta 'bir damla su' var mı sorusuna kilitlenmiş oldu.

Mars'la ilgili en önemli bilgilere, Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express projesi ile ulaşıldı. 2003 yılı Haziran ayında Kazakistan'ın Baykonur uzay merkezinden havalanan Mars Express, 6 ay sonra Kızıl Gezegene ulaştı. Mars Express'den ayrılan Beagle 2 adlı uzay aracının görevi, Mars yüzeyinde, 2 metre derinlikte sondaj yaparak, çeşitli toz ve parçacıklar alarak, su ve canlı izi aramaktı. Ne var ki, 6 ay sürmesi planlanan bu çalışma bazı kazalarla yavaşladı.

Mars atmosferinin sanıldığından daha düşük bir yoğunluğa sahip olmasından dolayı; paraşütler, düşüşü yavaşlatamadı ve uzay aracı büyük bir hızla yüzeye çakıldı. Proje maliyetinin yüzde sekseninin harcandığı uzay aracı, artık bir işe yaramayacaktı. Neyse ki, Mars Express'in taşıdığı ve yörüngede dönen çok hassas kameralar, biraz olsun bilim adamlarını teselli etti. Çünkü Almanya'da geliştirilen çok yüksek çözünürlüklü kameralar, Mars yüzeyinde çektiği üç boyutlu fotoğraf ve videoları uydu aracılığı ile Dünya'ya göndermeye başladı. Bu kameralar, 10 Mart 2004'ten bu yana, Mars çevresinde 3 bin tur attı ve ±100 ºC de, birçok kozmik ışının etkisine rağmen sorunsuz çalıştı. Bu 'uydu makine' bir Mars yılı, yani 687 gün süren yolculuk boyunca, gezegenin üçte birini detaylı bir şekilde görüntüledi. Şu anda, 10 farklı ülkeden bilim adamları, bu ayrıntılı fotoğrafları incelemektedirler.

Mars Express yörüngeye oturduğunda, Amerika'nın da iki uzay aracı, Kızıl Gezegen'deydi. Hatta NASA, 10 Mart 2006'da, bir üçüncüyü de gönderdi. Ancak Mars Express'ini gönderinceye kadar en büyük sorun, araştırmalara yön verecek üç boyutlu yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video görüntülerinin elde edilemeyişi idi. Böylece bu engel aşılmış oldu.

Bu topoğrafik görüntüler, Mars'taki volkanlar, lav akıntıları, derin nehir yatakları ve kraterler gibi jeolojik oluşumlar hakkında önemli bilgiler veriyordu. Daha da önemlisi bu görsel dokümanlar; Mars'ın tarihinin ve değişim sürecinin anlaşılmasına yardımcı olacak önemli ipuçları sağladı. Hem NASA'daki, hem de Avrupa Uzay Ajansı'ndaki Mars'la ilgili çalışmaları yakından takip eden Dr. Lutz Richter (NASA görevlisi) iki görev arasındaki farkı şöyle özetliyor: "Amerika Mars'ta, daha çok jeolojik yapıyı inceliyor. Yüzeyin nasıl oluştuğunu ve özellikle suyun buradaki rolünü araştırıyor. İlk iki uydu, yüzeyin morfolojik(yapı bilgisi) ve topoğrafik durumunun yanı sıra, kimyasal elementler ve minerallerin dağılımı ile hava olaylarına ait bilgileri de topluyor. Avrupa'nın projesi Mars Express ise, eş zamanlı birçok araştırmaya ışık tutacak sonuçlar elde etti. Bu görüntüler, sadece aktüel jeolojik araştırmalar için değil, gelecek planları için de çok önemli." Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2011 yılında, bir uzay aracını, Mars yüzeyine indirmeyi planlıyor. Mars'ta, su ve canlı izi arayışı için önemli olan bu proje, Aralık 2005'te karara bağlandı. Mars Express'in çalışmalarının bitiş tarihi de, 2007 yılına kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar, Kızıl Gezegen'in tamamı, üç boyutlu olarak görüntülenmiş olacak.

Şu anda Avrupa, Amerika, Japonya ve Tayvan'dan 42 bilim adamı, bu üç boyutlu görüntüleri incelemektedir. İlk incelemelere göre, Mars'taki dev volkanların, büyük bir ihtimalle, yeni bir jeolojik zamanda oluştuğu ortaya çıktı. Uzmanlar, vaktiyle Mars'taki akışkan suyun, merkezi bir rol oynadığını ifade etmektedirler. Bu yüzden bilim adamları öncelikle, Mars'taki derin vadileri incelemektedirler.

MARS'TA KURUMUŞ SU YATAKLARI

Milyarlarca yıl önce, bu derin yarıklardan suların aktığı düşünülüyor. Bunun kanıtı olarak da, vadilerdeki, suyollarına benzeyen derin izler gösteriliyor. Çekilen üç boyutlu resimler sayesinde, ilk defa, bir nehir yatağının derinliği ölçülebildi. Bugün, kuru olan nehir yataklarının, genişliği ve derinliğinden yola çıkılarak, nehirlerin ortalama debisi hakkında, bir tahmin yapılabiliyor.

Buna göre, Mars'taki nehirlerde, saniyede 5 bin metreküp su akıyordu. Bu rakam, Ren Nehri'nin bugünkü debisinin, iki katı anlamına geliyor. Bazı uzmanlar, bu rakamın çok büyük olmadığını, nehir yataklarının ölçülerine bakılırsa, daha çok su akması gerektiğini söylüyorlar. Bugüne kadar, su miktarı, üzerinde yapılan tahminler yaklaşık değerlerdi. Ancak yapılan son tahminler, daha kesin sonuçlar vermektedir. Buna göre, yaklaşık bir buçuk milyar yıl önce, uzun süreli dönemler arasında, aktif olan nehirler vardı. Bu süre de, 100 milyon yıl olarak hesaplanıyor.

Bir nehrin uzun süre akması; erozyonular, taşınan tortunun miktarı gibi nedenlerle, pek mümkün görünmüyor. Buradan da, Mars'taki nehirlerin, bir süre su taşıdıktan sonra, milyonlarca yıl boyunca kuru kaldığı anlaşılıyor. Yani uzmanlara göre, Mars'ta bugün olduğu gibi, ilk zamanlarda da sürekli su bulunmuyordu. Sular ortaya çıkıyor, ama bir süre sonra kayboluyordu. Bu olayda da, volkan faaliyetlerinin rolünün olduğu, böylece derinlerdeki buz tabakalarının eridiği düşünülüyor.

Yayınlanma Tarihi : 25.01.2013 05:24:44

Mars Gezegeni Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

46 Yorum Yapılmış "Mars Gezegeni"

Selin

Cevap Sayısı: 2
Mars gerçekten de çok gizemli bir gezegen.Ama ben inanıyorum ki insan oğlu bu gizemi çözecek.

2016-05-04 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 1
Marsta çok eskiden sular bir yerden alıyormuş.Ama artık öyle akmıyor.Yani su donmuş.

2016-03-18 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 0
Hepiniz çok Güzel sorular sormuşsunuz arkadaşlar.Hepinizi seviyorum.

2016-03-17 / Kullanıcı oyu: 4,5

eren karadağ

Cevap Sayısı: 1
bu gezegenler sanki bir hayal ve bunlar çok önemli şeylerdir marslar jüpiterler ve birçok şeyleri araştırabiliriz görüşmek üzere

2016-01-03 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 0
Marsta tepelik bir alanda yeşil bir uzaylı görülmüş.ya oradan iniyormuş ya orda oturuyormuş.Bu ilginç bir durum.

2015-12-29 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 0
Duyduğuma göre uzaylılar bizi gözetliyorlarmış.bu kötü bir durum.şu anda yazdıklarımı bile gözetliyorlar.dikkatli olun

2015-12-28 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 0
Çocuklar marsla ilgili bir çok bilgi bende. Ve ben marsla ilgili çok ama çok eğlenceli bir paylaşım kampanyası başlattı.herkes davetli

2015-12-27 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 0
Çocuklar marsta yavaş yavaş uzaylı bulunmaya başladı.ve ben bu gün kaza geçirdim.bacağına alçı yaptılar

2015-12-25 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 0
Çocuklar marsla ilgili şeyler öğrenmek istiyorsanız tecrübeli olun ve bilgi sahibi olacaksanız benimle bilgilerinizi paylaşım.bende cevaplarını vereyim.

2015-12-21 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 0
Çocuklar marsta yüz şeklinde bir kaya bulunmuş. Galiba marsta uzaylı var.bunu araştırın istersiniz.yine de bu bir umut.ama bu gerçek olabilir.

2015-12-20 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 0
Mars bilimcilerini dikkatine. Mars bilimcimiz orhan ve benle birlikte düşüncelerinizi bizimle açıkça paylaşın

2015-12-19 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldirak

Cevap Sayısı: 0
Marsta neler bulundu. Uzaylılar var mi

2015-12-18 / Kullanıcı oyu: 4,5

hüseyin

Cevap Sayısı: 1
inanın dünyamızdan daha güzel gezegen yoktur. kıymetini bilmiyoruz ama şunada emin olmak lazım diğer gezegenler neden var? insan teknolojisinin yarattığı uzay araçlarının oralara gitmeye gücü yetmiyor. 1 uzay aracının marsa gitmesi için 3 yıl gerekiyor akü bitmezse :))

2015-11-23 / Kullanıcı oyu: 4,5

yaren

Cevap Sayısı: 1
Mars çok ilginç bir gezegen. Çok güzel.

2015-11-22 / Kullanıcı oyu: 4,5

hüseyin

Cevap Sayısı: 1
arkadaşlar marsda yaşam var ama biz trenle otobüsle yolculuk edemiyoruzki herkes nasıl gitsin oraya bilenlerde sessiz kalıyor bu olaya sır oldu. ayrıca su yetmediği yerden dünyadan takviye alıyorlar. BU GERÇEKTİR. ama görünmezler.

2015-11-13 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldırak

Cevap Sayısı: 0
MARSTA CANLILAR YAŞAR MI?MARS ISSIZ BİR ÇÖL MÜ?MARSA GİDİLEBİLİR Mİ?MARS TABAKASI NEYLE KAPLI?

2015-06-03 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir YALDIRAK

Cevap Sayısı: 3
MARS DÜNYAYA KAÇ KİLO METRE UZAKLIKTADIR?

2015-05-09 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir Yaldırak

Cevap Sayısı: 0
mars kaç yıl önce oluşmu?marsta ne bulunmuş?

2015-05-09 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir Yaldırak

Cevap Sayısı: 0
mars hangi elementten oluşmuştur?

2015-05-08 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mahir yaldırak

Cevap Sayısı: 1
MARSTA NE VAR MARS NASIL BİR YERMARSA İNSAN GİDEBİLİR Mİ

2015-05-06 / Kullanıcı oyu: 4,5

muhammed

Cevap Sayısı: 1
MARSDA CANLILARIN OLMASI BENCEDE BÜYÜK BİR OLASILIK AMA GİNEDE KENDİ TEORİ ME GÖRE MARS YER ALTI KAYNAKLARI BÜYÜK İHTİMALLE AZDIR ATMOSFER YERİN ALTINDAKİ KAYNAKLAR ( TABİ VARSA) YOK OLMUŞTUR.

2015-04-22 / Kullanıcı oyu: 4,5

H GÜNEY

Cevap Sayısı: 2
MARSTA HAYAT VAR HATTA ORADA YAŞAYAN CANLILAR VAR ORADA YAŞAYAN YARATIKLARIN ÇOĞU MÜSLÜMAN VE TEKNOLOJİK OLARAK BİZDE DAHA İLERİDELER

2015-01-14 / Kullanıcı oyu: 4,5

Dilaver Koçar

Cevap Sayısı: 1
uydunun çektiği görüntülerde ilgin olabileceğini gözlemlediğim bir şeyi kime ve nasıl bildireceğim?

2015-01-07 / Kullanıcı oyu: 4,5

mereto

Cevap Sayısı: 0
marsta hayat olsa ne yazar şayet inandırıcı değil. hadi biz inanalım. yahu dünyada yaşayamayacak durumdayız birbirimizin etini yiyoruz yamyamlar gibi
şimdide marsıta kan akıtacağız ben size söyleyeyim kardeşim marsta hayat falan yok sittın sene arasalar yine bulamazlar mars sadece bir gezegen hepsi bu

2014-12-22 / Kullanıcı oyu: 4,5

melisa çiçek

Cevap Sayısı: 1
Başka bilmediğimiz gezegenlerde hayat olduğuna inanıyorum. ALLAH sonsuz evreni küçücük dünya için mi yarattı güneş sistemindeki gezegenler dünyanın dengesi için yetmez miydi? diye düşünüyorum. Eğer yanlış düşünüyorsam ALLAH affetsin bu benim kişisel düşüncem, kimsenin düşüncelerini etkilemek istemiyorum...

2014-12-05 / Kullanıcı oyu: 4,5

Yunuscan

Cevap Sayısı: 1
Marsta yaşam olsa bile kıyamet günü gelince hepimiz nerde olursak olalım ölücez... Anlayacağınız marsta yaşam olsa bile fark etmiyor

2014-10-30 / Kullanıcı oyu: 4,5

aynştayn

Cevap Sayısı: 0
ben geçen sene marsa gönüllü olarak gitim. son derece güzel bir yer. plaj varmış gibi güneşlendik. hem yerçekimide güzel. marsa tatili tavsiye ederim iyi günler.

2014-07-17 / Kullanıcı oyu: 4,5

MahmutBABA

Cevap Sayısı: 1
hubble 2 uzay teleskobu ile bakarsak insan belirtileriolup olamadığını anlıya biliriz

2014-06-03 / Kullanıcı oyu: 4,5

SEFA

Cevap Sayısı: 1
Marsta yaşam olsa bile bizi asla geçemezler biz eşref-i mahlukatız(yaratılanların en şereflisi akıllısı)

2014-05-28 / Kullanıcı oyu: 4,5

fatma

Cevap Sayısı: 1
marsta insan kalıntıları bulunduğu söyleniyordu.

2014-05-15 / Kullanıcı oyu: 4,5

cemre

Cevap Sayısı: 1
umarım marsta yaşam vardır.çünkü yakında dünya yaşanamayacak hale gelecek

2014-05-07 / Kullanıcı oyu: 4,5

kutsi durmuş iptekeseroğulları

Cevap Sayısı: 1
marsta su vardır yaşamda insanda vardır bunları bulamayacak kadar gelişmemişiz diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. marsa gitmişliğim gönüllü insanlardan 1 yıl gitim araştırmalar doğrusunda kendi teorilerime dayanarak marsta yaşam olduğunu kanıtlama yolunda ilk adımımı attım. ancak bu düşüncelerin pek müptela olmuşcasına kullanabileceklerini kafamda pek yer etmiyorum siz bilin yeter.ben söylenenlerin pekte doğruluk derecesinden emin değilim.

2014-04-23 / Kullanıcı oyu: 4,5

Orhan

Cevap Sayısı: 3
MERHABA ARKADAŞ BEN ORHAN MARS İLE İLGİLENEN BİR ASTARONOTUM.SİZE ŞİMDİ MARS İLE İLGİLG AZ BİLİNEN BİR BİLGİ VERECEĞİM.MAES TA GERÇEKTEN BİR HAYAT VAR.BULAR 1886 YILINDA BULUNAN BİR CANLI

BU CANLI GÖZLE ZOR GÖRÜLEN RADYOSYANA ÇOK DAYANIKLI BİR CANLIDIR .BU CANLILAR İNSANLARDAN BİLE ZEKİDİR. VE BU CANLILAR 1981 YILINDA EVRİMLEŞTİ VE İLK KEZ İNSANLARA 1786 YILINDA MESAJ VERMEYE ÇALIŞTI AMA İNSANLAR BUNU ANLAMADIĞI İÇİN MARSLILAR BUNA KIZAR VE BİR DAHA İNSANLARLA İLETİŞİME GEÇMEMİŞYİR.

2014-04-03 / Kullanıcı oyu: 4,5

batuhan

Cevap Sayısı: 1
kızıl gezegenmiş ben bilmiyodum

2014-03-20 / Kullanıcı oyu: 4,5

erkan

Cevap Sayısı: 1
marsta hayat bulursa turkler ilk orda halay çeker .)

2014-03-10 / Kullanıcı oyu: 4,5

elanur

Cevap Sayısı: 1
mars harikalarla dolu bu yazıyı okudumda inanamadım eyer dünya gibi yaşanabilir bir gezegen da olsaydı nasıl olurdu acaba

2014-03-10 / Kullanıcı oyu: 4,5

maraz

Cevap Sayısı: 2
çok gizemli gezegendir

2013-06-08 / Kullanıcı oyu: 4,5

Evren

Cevap Sayısı: 1
Dünyadaki gibi Aydan bahsettiğiniz gibi diğer gezegenlerin uyduları hakkında da biraz bilgi verseniz

2013-06-07 / Kullanıcı oyu: 4,5

şevval guc

Cevap Sayısı: 0
Biraz kısa yazarmiisiniz lütfen

2013-05-08 / Kullanıcı oyu: 4,5

ela

Cevap Sayısı: 0
bence marsı daha iyi keşfedemediler

2013-04-19 / Kullanıcı oyu: 4,5

berke

Cevap Sayısı: 0
benim en sevdiğim gezegendir.

2013-04-15 / Kullanıcı oyu: 4,5

Tuba

Cevap Sayısı: 0
Marsa bayılıyorum.eminim ki marsta insanlar çok ilginç şeyler bulacaklar.

2013-03-29 / Kullanıcı oyu: 4,5

nursena

Cevap Sayısı: 0
bunları bilmiyordum doğrusu

2013-03-24 / Kullanıcı oyu: 4,5

arda

Cevap Sayısı: 0
merkür venüs dünya ve mars iç gezegenler jüpiter satürün uranüs ve neptün dış gezegenlerdir

2013-03-05 / Kullanıcı oyu: 4,5

arda

Cevap Sayısı: 1
BİLİN BAKALIM KAÇ UYDUSU VAR

2013-03-04 / Kullanıcı oyu: 4,5

Admin

Cevap Sayısı: 2
Mars Gezegeni hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Mars Gezegeni konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.

2013-01-28 / Kullanıcı oyu: 4,5

#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası |RSS Kaynağı| Yardım Forumları

Gezegenler, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Temmuz - 2018