Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Güneş Tutulması

Güneş Tutulması

Güneş tutulması, Kamer'in mahrek hareketi esnasında Dünya ile Güneş ortasına girmesi ve bu nedenle Kamer'in Güneş'i kısmen veya tamamıyla kapatması sonucunda görülen tabiat olayıdır. Tutulmanın meydana gelmesi için Kamer'in yeni ay safhasında olması ve Cihan'a göre Güneş ile kavuşum durumunda olması, yani mahrek düzleminin Cihan'ın Güneş etrafındaki mahrek düzlemi ile çarpışması gerekir. Bir sene içinde Kamer, Cihan etrafında hemen hemen on iki defa dönmesine karşın, Kamer'in mahrek düzlemi ile Cihan'ın mahrek düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Kamer her keresinde Güneş'in tam önünden geçmez ve bu nedenle bu çarpışma sık olarak oluşmaz.

Bu nedenle, senede 2 ile 5 arasında güneş tutulması görülür. Bunlardan en fazla iki tanesi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Cihan üstünde geniş bir yol izlemez. Bu nedenle herhangi bir alan için güneş tutulması nadiren olan bir olaydır. Güneş tutulması, tam tutulma anı dışında hiçbir zaman çıplak göz ile izlenmemelidir. Tutulma türleri şunlardır: Tam Güneş Tutulması, Halkalı Güneş Tutulması, Hibrit Güneş Tutulması, Parçalı Güneş Tutulmasıdır. Tam Güneş Tutulması, Kamer'in Güneş'i Evren'den disk şeklinde gözlenen ışık yuvarını tamamıyla kapatması ile meydana gelir. Güneş'in çok ışıklı olan ışık yuvarı Kamer'in gölgesi ile karanlığa bürünür ve Güneş'in ışık yuvarından çok daha mat olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir duruma gelir.

Tutulmaya bir tek tam tutulma anında kesin olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu esnada hava, ışıklı yıldızlar ve seyyareler gözümüzle görebileceğimiz kadar kararır. Tam tutulma, Cihan yüzeyindeki geniş olmayan bir koridorda gözlenebilir. Halkalı Güneş Tutulması ise Kamer'in, Güneş'in ön tarafında tam kavuşumlu geçmesiyle Güneş'i tam kapatmadığı an görülür. Kamer'in çapı, Güneş'in ışık kürenin çapının hemen hemen dört yüzde biridir. Fakat Kamer'in Cihan'a uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine hemen hemen dört yüzde biridir. Bu nedenle Kamer'in Cihan'a görünür büyüklüğü Güneş ile hemen hemen benzerdir. Fakat gerek Cihan'ın Güneş etrafındaki gerekse Kamer'in Dünya etrafındaki mahrekleri tam daire olmadığından, Kamer'in her tam kavuşumlu dönüşünde Güneş'i tam olarak kapatmaz. Bu nedenle, Güneş diskinin Kamer tarafından kapatılmayan kısmı, Cihan'dan halka biçiminde görülür.

Hibrit Güneş Tutulması


Hibrit Güneş Tutulmasında ise tutulmanın Cihan yüzeyinin bazı alanlarında tam, bazı alanlarında halkalı olarak görülmesi demektir. Hibrit tutulmalar çok fazla görülmesi mümkün değildir. Parçalı Güneş Tutulmasında ise Kamer'in Güneş'i kısmen kapatması sonucunda meydana gelir. Her tam ve halkalı tutulma, bölünmüş tutulma olarak meydana gelir ve tam kavuşumdan sonra yine bölünmüş tutulma şeklinde devam eder ve biter. Tam tutulma esnasında, tutulmanın tam olarak görülebildiği Cihan yüzeyindeki geniş olmayan koridorun dışındaki geniş bölgelerde, tutulma bölünmüş tutulma biçiminde görülür. Çok az bir zaman bile olsa Güneş'e direk bakmak, göz retinasında kalıcı problemlere ve bu nedenle de amalığa varan görüş ömür boyu sürecek görüş bozukluklarına sebep olabilir. Retina acıya duyarsızlığından, bu rahatsızlığın meydana gelme hissi fark edilmez.

Olağan şartlar altında Güneş, direk bakılamayacak kadar ışıklıdır. Fakat tutulma esnasında Güneş kısmen kapatıldığında, ışık düzeyi azalıp direk bakılabilir olduğu kanısı kolaylıkla oluşabilir. Özellikle çocuklar ve deneyimli olmayan gözlemciler bu kanıya kolaylıkla kapılırlar. Göz bebeği çok ışıklı objeye değil, mekandaki toplam ışığa göre yanıt verir. Bu nedenle göz bebeği Güneş diski yarı kapatıldığında, Güneş'in olağan durumuna bakıldığı halinden daha geniş olur, böylelikle retina Güneş'in kapatılmayan alanından gelen ışınıma daha fazla maruz kalır. Bu nedenle, tam tutulma zamanın dışında tutulma halindeki Güneş'e direk bakmak, olağan şartlardaki Güneş ile temas etmek daha zararlıdır. Güneş'e özel tedbir alınmaksızın teleskop, dürbün, fotoğraf makinesi gibi optik aletlerle bakmak ise çıplak gözün temasından çok fazla zararlıdır.

Parçalı ve Halkalı Tutulmalar da bölünmüş ve halkalı Güneş tutulmalarının bakılması, hususi göz koruması gerektirir. Güneş diski, ancak Güneş ışınımının faydalı olmayan kısmının uygun biçimde süzülmesi ile itinalı olarak görülebilir. Güneş gözlükleri, yetersizliğinden dolayı uygun değildir. Fakat uygun olarak biçimlendirmek ortaya çıkarmak sertifikalı Güneş süzgeçleri Güneş tutulmasının direk bakılabilmesi için uygun olabilir. Güneş diskinin çok itinalı bakılma metodu projeksiyondur. Bu metot, Güneş yansımasının, dürbün, teleskop ya da en alt bölümünde hemen hemen bir milimetre çapında bir çukur oluşmuş bir kâğıt kutu kullanılarak ak bir kâğıda yansıtılması ile gerçekleştirilebilir. Güneş'in bu biçimde yansıtılmış görüntüsü rahatlıkla bakılabilir.

Parçalı tutulma esnasında, Güneş'in ne ölçüde kapatıldığına bağlı olarak gökyüzünde kararma görülebilir. Fakat Güneş taç tabakası görünmez. Güneş'in hemen hemen üçte ikisi ya da daha fazlası kapatıldığında gün ışığının azaldığı anlaşılabilir. Tam Güneş tutulmasını, Güneş'in ışık küresi Kamer'in diski tarafından tam olarak kapatıldığında, çıplak gözle, dürbünle veya teleskopla direk bakılabilmesi güvenlidir. Güneş tacı bu esnada görülebilir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 08:03:37
Güneş Tutulması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Güneş Tutulması Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Güneş Tutulması"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Yıldız İsimleri
Yıldız İsimleri
Yıldız isimleri, ilk olarak M. Ö. 800'lü yıllarda Babil'de çeşitli yıldızların gözlenmesi sonucu keşfedilerek ortaya çıkmıştır. Güneş, Ay ve 8 gezegenden oluşan astroloji dizilimindeki burçları aynı zamanda keşfedilen bu yıldızların da etkilediği düş...
Gök Cisimleri
Gök Cisimleri
Gök cisimleri, Uzay boşluğunu kaplayan cisimlere gök cisimleri denir, bulutsu ve dev galaksiler, yıldızlar, küçük meteorlar, kuyruklu yıldızlar ve takım yıldızları her biri gök cismidir. Uzayda çıplak gözle gözlemleyebildiğimiz Ay ve Güneş gibi daha ...
Yıldız Kayması
Yıldız Kayması
Yıldız kayması, tarih boyunca adeta mucize olarak görülmüş bir olaydır. Bu gök olayı insanlar tarafından bir yıldızın gökyüzünden kayması ve dünyaya düşmesi olarak tanımlanmıştır. Normalde astroloji içinde yıldız kayması olarak bilinen bir durum yokt...
Venüs Gezegeni
Venüs Gezegeni
Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs'le Güneş arasındaki uzaklık, Güneş'le Merkür arasındaki uzaklığın iki katından daha fazladır. Buna rağmen, Venüs'ün yüzeyi Merkür'ün yüzeyinden daha da sıcaktır. Yılın belirli dönemlerinde, Güneş doğmadan he...
Neptün Gezegeni
Neptün Gezegeni
Neptün Gezegeni; Güneş Sistemi'nin sekizinci gezegenidir. Plüton'un gezegen statüsünden çıkarılıp cüce gezegen olarak kabul edilmesinden sonra Güneş Sisteminin en uzak gezegeni olma unvanını geri kazanmıştır. Adını deniz tanrısı Naptunus'tan almıştır...
Kutup Yıldızı
Kutup Yıldızı
Kutup yıldızı, çok eski çağlardan itibaren insanların yön bulmada kullandığı ve küçükayı takımyıldızı içinde yer alan diğerlerinden en parlak yıldızdır. Aynı zamanda Kuzey Yıldızı, Demirkazık ve Şimal Yıldızı gibi isimlerle anılan bir yıldızdır. Göky...
Çoban Yıldızı
Çoban Yıldızı
Halk arasında Çoban Yıldızı olarak bilinen Venüs gezegeni dünyaya en yakın gezegen olarak bilinir. İsmini eski Yunan Güzellik tanrıçası Afrodit'ten almıştır. Güneşin etrafında diğer gezegenlerden aksi yönde dönerek bu dönüşünü 224.7 günde tamamlar. Y...
Mars Gezegeni
Mars Gezegeni
Kızıl Gezegen Mars.Mars, hiç kuşkusuz "Dünya dışı yaşam" açısından en güçlü aday. Mars'ın geçmişte, yaşama ev sahipliği yaptığı görüşü, gezegenin bir zamanlar ılık ve sulak olduğu varsayımına dayanıyor. Volkanik etkinliğin de yüksek düzeyde olacağı ...
Jüpiter Gezegeni
Jüpiter Gezegeni
Jüpiter gezegeni; Güneş Sistemi'nin uzaklık olarak beşinci gezegenidir. Kütlece ve çap olarak sistemdeki en büyük gezegendir. Aslında Jüpiter gezegeni Güneş Sistemi'nde bazı özelliklerinden dolayı 'enlerin gezegeni' olarak sınıflandırılabilir:Jüpiter...
Dünya Gezegeni
Dünya Gezegeni
Dünya eski adıyla Arz, 149 milyon km ile güneşe en yakın üçüncü gezegendir. Tek doğal uydusu bulunan dünyanın, çapı 12.756 km'dir. Güneşin etrafındaki dönüşünü 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46 saniyede tamamlarken kendi eksenindeki dönüşünü ise 23 sa...
Sirius
Sirius
Sirius, Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan bir çift yıldız sistemidir. İlk bakıldığında tek yıldızmış gibi görünmesine rağmen, Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşmaktadır. Türkçe ismi Akyıldız olarak bilinmektedir.Siri...
En Büyük Yıldız
En Büyük Yıldız
Evrendeki en büyük yıldız nedir sorusuna cevap aramadan evvel bu devasa yıldıza kıstas niteliğinde bir cetvel olarak galaksimizdeki Güneşin kullanıldığını bilmek gerekir. Peki Güneşin boyutları, ebatları ve kütlesi nedir? İşte bunu bilim adamları yan...

 

Yıldız İsimleri
Gök Cisimleri
Yıldız Kayması
Venüs Gezegeni
Neptün Gezegeni
Kutup Yıldızı
Çoban Yıldızı
Mars Gezegeni
Jüpiter Gezegeni
Dünya Gezegeni
Sirius
En Büyük Yıldız
Plüton Gezegeni
Samanyolu Galaksisi
Merkür Gezegeni
Uranüs Gezegeni
Gezegenlerin Oluşumu
Asteroid
Satürn Gezegeni
Kuyruklu Yıldız
Güneş Tutulması
Ceres
Gezegenler
Popüler İçerik
Plüton Gezegeni
Plüton Gezegeni
Plüton Gezegeni; 13 Mart 1930'da keşfedilen, bugün "cüce gezegen" statüsünde olan Güneş Sistemi'ne dahil bir gezegendir. Güneş Sistemi'nin etrafında d...
Samanyolu Galaksisi
Samanyolu Galaksisi
Samanyolu Galaksisi; çevre uzantısı ve sınırları boyunca düzensiz, uzayı silik bir ışıkla kuşak misali, bir baştan bir başa saran ve dünyamızdan da öz...
Merkür Gezegeni
Merkür Gezegeni
Merkür bugüne kadar yalnızca bir uzay aracı, tarafından (Mariner 10) ziyaret edilmiştir. Mariner 10 1974 ve 1975 yıllarında Merkür’ ün 3 kez yakınınd...
Uranüs Gezegeni
Uranüs Gezegeni
Uranüs Güneş sisteminin Güneş’ten uzaklık sırasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn’den sonra üçüncü, kütle açısından bu iki ...
Gezegenlerin Oluşumu
Gezegenlerin Oluşumu
Güneş Sistemini oluşturan bireyler, bir bulutsunun çocuklarıdır. Ancak bu bulutsu, ilkel evrende olduğu gibi yalnız hidrojen ve helyumdan olu...
Asteroid
Asteroid
Asteroid, astronomi alanında küçük gezegen, gezegenimsi şeklinde tanımlanan gök cisimlerini oluşturur. Yapılan incelemeler asteroid sayısının yaklaşık...
Satürn Gezegeni
Satürn Gezegeni
Satürn Güneş sisteminin güneşten uzaklık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir. Adını Roma tarım ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yıldız İsimleri
Gök Cisimleri
Yıldız Kayması
Venüs Gezegeni
Neptün Gezegeni
Uzayda Kaç Gezegen Var
Marsta Hayar Varmı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Uzayda Kaç Gezegen Var
Marsta Hayar Varmı
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Mart - 2024