Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Mars Gezegeni

Mars Gezegeni

Kızıl Gezegen Mars.

Mars, hiç kuşkusuz "Dünya dışı yaşam" açısından en güçlü aday. Mars'ın geçmişte, yaşama ev sahipliği yaptığı görüşü, gezegenin bir zamanlar ılık ve sulak olduğu varsayımına dayanıyor. Volkanik etkinliğin de yüksek düzeyde olacağı bu erken dönemde Mars atmosferinin, karbondioksit ve su bakımından zengin olduğu tahmin ediliyor. Güneş'e uzaklığı göz önüne alınacak olursa, bu durum, büyük olasılıkla gezegenin donmasını engelleyecek sera etkisini, sağlamış olmalıydı. Ancak, çekirdeğinin giderek soğuması nedeniyle Mars, yaklaşık 3,9 milyar yıl önce, küresel manyetik alanını kaybetti. Kozmik ışınım yoluyla, Mars atmosferinin önemli bir bölümünün uzaya kaçtığı sanılıyor. Sonuçta, yüzey sıcaklığı, yaklaşık bugünkü düzeylerine; yani ortalama -50 °C'ye düşmüş oluyor.

Yine de ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Mars robot araçları, Avrupa Uzay Dairesi ESA'nın Mars Express yörünge araçları ve daha önceki çalışmalardan elde edilen bulgular, Mars'ta bir zamanlar, sıvı suyun, akmakta olduğunu gösteriyor. Son bulgularsa, büyük miktarda suyun Mars yüzeyinde donmuş halde tutulduğunu göstermektedir. Şayet bir zamanlar Mars'ta yaşam gerçekten başladıysa, daha sonra atmosferini kaybetmesi sebebiyle, yüzeyde yaşam bitmiş olmalıydı. Zira Mars yüzeyinin maruz kaldığı kozmik ve morötesi ışınım bombardımanı ve yüzeysel kayalarının da yüksek derecede oksitleyici olması, yüzeyi, kimyasal bakımdan fazlaca zehirli hale getiriyordu. Bu da bizimkine benzer yaşam biçimlerini, oldukça güçleştirmektedir.
MARS'IN BİYOSFERİ(CANLI KATMANI)

Acaba Mars'ın yeraltı canlı katmanı bugün neler içeriyor olabilir? Akla uygun görünen bir ihtimal; soğuğa uyum gösterebilmiş ve buzun eridiği bölgelerde yaşayan mikroorganizmalardan söz edilebilir. Bu katmanın derinliği, karasal mikroorganizmaların gelişip üreyebildikleri, en düşük sıcaklıklara (-18 °C), karşılık geliyor. İkinci bir senaryo ise daha derinlerde var olabilecek bir yaşamın, olsa olsa Dünya'dakine benzer termofiller yaşamı olabileceğini öngörüyor.

Durum hangi görüşün lehine olursa olsun, kesin olarak bir şeyler söyleyebilmek için, derinlerde araştırma yapabilecek donanıma sahip olmak gerekiyor. Bunun da şimdilik öngörülmüş robotlu araştırmalarla gerçekleştirilmesi, pek mümkün gözükmüyor.
MARS'TA METAN GAZI.

Mars atmosferinde, metanın keşfi, oldukça ilgi uyandıran bir gelişmedir. Üretimini sürekli kılacak belirli bir kaynak olmadan, metanın, atmosferde en çok birkaç yüz yıl kalabileceği düşünülüyor. Metanı besleyen olası kaynaklar, volkanik ya da jeotermal etkinliklerdir. Tabii ki Dünya'da ise metanın önemli kaynaklarından birisi de yaşamın kendisi ve mikroorganizmalardır.

Metan, Mars'ta, yüzey altı suyunun bol olduğu bölgelerde, yoğunlaşma eğilimi gösteriyor. Bu bağlantı umut vericidir. Ancak bunu yaşamla ilişkilendirmek için, Mars'taki metan üretiminin, hızı ve miktarıyla ilgili hesapları da göz önüne almak gerekir. Tahminlerse, gazın, biyolojik kökenli olması durumunda, Mars canlı kütlesinin, 20 tondan öteye geçemeyeceği yönündedir. Bu da yaşam için oldukça küçük bir rakam.
MARS'TA YAŞAM BELİRTİLERİ.

Mars'ta geçmiş yaşama ya da günümüzde var olan yaşama ilişkin izlere rastlanması önemlidir. Her iki durum, beraberinde ilginç sonuçlar getirecektir. Birincisi, Mars'ta yaşamın canlı kimyasının, Dünya'dakine benzerliğinin kaçınılmaz oluşudur. O zamanda dünyasal yaşamın, Mars'tan türediği ya da dünyasal yaşamın Mars'a da 'bulaştığı' iddia edilecektir! Avustralya'daki, Maquarie Üniversitesi'nden, Paul Davies, Mars'ın, 'yaşamın kökeni' açısından, Dünya'dan daha uygun bir yer olduğunu, savunanlardan birisidir.

Mars, Dünya kütlesinin yalnızca onda birine sahiptir. Erken dönemlerinde Dünya'ya oranla, daha az bombardımana maruz kalmış, dolayısıyla daha hızlı soğumuş olsa gerek. Bu da elbette, yaşamsal koşulların Mars'ta daha erken bir dönemde olgunlaşmış olması anlamına geliyor. Mars'tan Dünya'ya bilinen 32 meteoridin gelmiş olmasıysa, iki gezegen arasında, bir tür kaya alışverişi söz konusu.

Gezegen bilimcilerin yaptıkları hesaplamalarsa, bazı mikroorganizmaların hem çarpışmalardan hem de gezegenler arası uzayda yapacakları uzun yolculuklardan, sağ çıkabilecekleri düşüncesini güçlendiriyor. Ancak bir koşulla: Onları kozmik ışınımdan koruyacak, en az bir metre yarıçaplı kayayla çevrili olmaları gerekir. Çarpışma bölgesinin hemen kenarındaki kayalar, çarpışmadan kaynaklanan yüksek ısı ve şoka maruz kalmadan kaçış hızına ulaşabiliyorlar. Dünya'daki bakteriler, 33.000 G'lik ivmelenme kuvvetinin yanı sıra, uzayın boşluğu ve soğuğuna, iki yıldan uzun bir süre boyunca, direnmeyi başarabilirler. Bu bakterilerin milyonlarca yıl yarı-canlı olarak kalabilmeleri ise çok daha akla yatkın görünüyor.

İkinci sonuçsa, Mars canlı kimyasının, Dünya'dakinden farklı olduğu noktasında ağırlık kazanıyor. Buna göre Mars'ta yaşamın ortaya çıkışı, Dünya'dakinden bağımsız olmak durumundadır. Bu da ilginç başka sonuçlar doğurur. Çünkü yaşamın, aynı yıldız sistemindeki iki gezegende birden gelişmesinin kabulü, evrende başka bölgelerde de gelişebileceği anlamını taşıyabilir.
MARS'TA "SU" VAR MI?
İnsanlık, bugün bu soruya yanıt aramaktadır. Acaba Mars'ta hayat var mıydı? Şayet varsa ne tür canlılardı bunlar? İnsana benzer miydi? Yaşamın temel kaynağı olan su olmadan, Mars'ta bir yaşam belirtisi olmayacağı kesindi. O halde tüm bu sorulara cevap bulabilmek için ilk iş, Mars'ta bir damla da olsa, su aramak olacaktı. Bu nedenledir ki başta NASA olmak üzere, Avrupa Uzay Ajansı'ndaki birçok bilim adamları, yüzlerce milyar dolar harcayarak, bu soruya yanıt aramaktadır.

İnsanlık, 1976 yılına kadar, Mars'la ilgili sorulara, tahmini cevaplar veriyor ve birbirinden ilginç teoriler üretiyordu. Ancak, Amerikalılar, 1976 yılında, Mars'a Viking 1 ve Viking 2 adlı uzay araçlarını gönderdiler. Böylece kimi teoriler çürürken, bazı sorular, daha da derinleşmeye başladı ve böylece tüm araştırmalar, adeta Mars'ta 'bir damla su' var mı sorusuna kilitlenmiş oldu.

Mars'la ilgili en önemli bilgilere, Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express projesi ile ulaşıldı. 2003 yılı Haziran ayında Kazakistan'ın Baykonur uzay merkezinden havalanan Mars Express, 6 ay sonra Kızıl Gezegene ulaştı. Mars Express'den ayrılan Beagle 2 adlı uzay aracının görevi, Mars yüzeyinde, 2 metre derinlikte sondaj yaparak, çeşitli toz ve parçacıklar alarak, su ve canlı izi aramaktı. Ne var ki, 6 ay sürmesi planlanan bu çalışma bazı kazalarla yavaşladı.

Mars atmosferinin sanıldığından daha düşük bir yoğunluğa sahip olmasından dolayı; paraşütler, düşüşü yavaşlatamadı ve uzay aracı büyük bir hızla yüzeye çakıldı. Proje maliyetinin yüzde sekseninin harcandığı uzay aracı, artık bir işe yaramayacaktı. Neyse ki, Mars Express'in taşıdığı ve yörüngede dönen çok hassas kameralar, biraz olsun bilim adamlarını teselli etti. Çünkü Almanya'da geliştirilen çok yüksek çözünürlüklü kameralar, Mars yüzeyinde çektiği üç boyutlu fotoğraf ve videoları uydu aracılığı ile Dünya'ya göndermeye başladı. Bu kameralar, 10 Mart 2004'ten bu yana, Mars çevresinde 3 bin tur attı ve ±100 ºC de birçok kozmik ışının etkisine rağmen sorunsuz çalıştı. Bu 'uydu makine' bir Mars yılı, yani 687 gün süren yolculuk boyunca, gezegenin üçte birini detaylı bir şekilde görüntüledi. Şu anda, 10 farklı ülkeden bilim adamları, bu ayrıntılı fotoğrafları incelemektedirler.

Mars Express yörüngeye oturduğunda, Amerika'nın da iki uzay aracı, Kızıl Gezegen'deydi. Hatta NASA, 10 Mart 2006'da, bir üçüncüyü de gönderdi. Ancak Mars Express'ini gönderinceye kadar en büyük sorun, araştırmalara yön verecek üç boyutlu yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video görüntülerinin elde edilemeyişi idi. Böylece bu engel aşılmış oldu.

Bu topoğrafik görüntüler, Mars'taki volkanlar, lav akıntıları, derin nehir yatakları ve kraterler gibi jeolojik oluşumlar hakkında önemli bilgiler veriyordu. Daha da önemlisi bu görsel dokümanlar; Mars'ın tarihinin ve değişim sürecinin anlaşılmasına yardımcı olacak önemli ipuçları sağladı. Hem NASA'daki hem de Avrupa Uzay Ajansı'ndaki Mars'la ilgili çalışmaları yakından takip eden Dr. Lutz Richter (NASA görevlisi) iki görev arasındaki farkı şöyle özetliyor: "Amerika Mars'ta, daha çok jeolojik yapıyı inceliyor. Yüzeyin nasıl oluştuğunu ve özellikle suyun buradaki rolünü araştırıyor. İlk iki uydu, yüzeyin morfolojik (Yapı bilgisi) ve topoğrafik durumunun yanı sıra, kimyasal elementler ve minerallerin dağılımı ile hava olaylarına ait bilgileri de topluyor. Avrupa'nın projesi Mars Express ise eş zamanlı birçok araştırmaya ışık tutacak sonuçlar elde etti. Bu görüntüler, sadece aktüel jeolojik araştırmalar için değil, gelecek planları için de çok önemli. " Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2011 yılında, bir uzay aracını, Mars yüzeyine indirmeyi planlıyor. Mars'ta, su ve canlı izi arayışı için önemli olan bu proje, Aralık 2005'te karara bağlandı. Mars Express'in çalışmalarının bitiş tarihi de 2007 yılına kadar uzatıldı. Bu tarihe kadar, Kızıl Gezegen'in tamamı, üç boyutlu olarak görüntülenmiş olacak.

Şu anda Avrupa, Amerika, Japonya ve Tayvan'dan 42 bilim adamı, bu üç boyutlu görüntüleri incelemektedir. İlk incelemelere göre, Mars'taki dev volkanların, büyük bir ihtimalle, yeni bir jeolojik zamanda oluştuğu ortaya çıktı. Uzmanlar, vaktiyle Mars'taki akışkan suyun, merkezi bir rol oynadığını ifade etmektedirler. Bu yüzden bilim adamları öncelikle, Mars'taki derin vadileri incelemektedirler.
MARS'TA KURUMUŞ SU YATAKLARI.

Milyarlarca yıl önce, bu derin yarıklardan suların aktığı düşünülüyor. Bunun kanıtı olarak da vadilerdeki, suyollarına benzeyen derin izler gösteriliyor. Çekilen üç boyutlu resimler sayesinde, ilk defa, bir nehir yatağının derinliği ölçülebildi. Bugün, kuru olan nehir yataklarının, genişliği ve derinliğinden yola çıkılarak, nehirlerin ortalama debisi hakkında, bir tahmin yapılabiliyor.

Buna göre, Mars'taki nehirlerde, saniyede 5 bin metreküp su akıyordu. Bu rakam, Ren Nehri'nin bugünkü debisinin, iki katı anlamına geliyor. Bazı uzmanlar, bu rakamın çok büyük olmadığını, nehir yataklarının ölçülerine bakılırsa, daha çok su akması gerektiğini söylüyorlar. Bugüne kadar, su miktarı, üzerinde yapılan tahminler yaklaşık değerlerdi. Ancak yapılan son tahminler, daha kesin sonuçlar vermektedir. Buna göre, yaklaşık bir buçuk milyar yıl önce, uzun süreli dönemler arasında, aktif olan nehirler vardı. Bu süre de 100 milyon yıl olarak hesaplanıyor.

Bir nehrin uzun süre akması; erozyonular, taşınan tortunun miktarı gibi nedenlerle, pek mümkün görünmüyor. Buradan da Mars'taki nehirlerin, bir süre su taşıdıktan sonra, milyonlarca yıl boyunca kuru kaldığı anlaşılıyor. Yani uzmanlara göre, Mars'ta bugün olduğu gibi, ilk zamanlarda da sürekli su bulunmuyordu. Sular ortaya çıkıyor, ama bir süre sonra kayboluyordu. Bu olayda da volkan faaliyetlerinin rolünün olduğu, böylece derinlerdeki buz tabakalarının eridiği düşünülüyor.
Son Güncelleme : 23.01.2024 04:07:42
Mars Gezegeni ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Mars Gezegeni Yorumları
şifre

45 Yorum Yapılmış "Mars Gezegeni"
MERHABA ARKADAŞ BEN ORHAN MARS İLE İLGİLENEN BİR ASTARONOTUM.SİZE ŞİMDİ MARS İLE İLGİLG AZ BİLİNEN BİR BİLGİ VERECEĞİM.MAES TA GERÇEKTEN BİR HAYAT VAR.BULAR 1886 YILINDA BULUNAN BİR CANLI BU CANLI GÖZLE ZOR GÖRÜLEN RADYOSYANA ÇOK DAYANIKLI BİR CANLIDIR .BU CANLILAR İNSANLARDAN BİLE ZEKİDİR. VE BU CANLILAR 1981 YILINDA EVRİMLEŞTİ VE İLK KEZ İNSANLARA 1786 YILINDA MESAJ VERMEYE ÇALIŞTI AMA İNSANLAR BUNU ANLAMADIĞI İÇİN MARSLILAR BUNA KIZAR VE BİR DAHA İNSANLARLA İLETİŞİME GEÇMEMİŞYİR.
Orhan . 03.04.2014
CEVAP YAZ
marsta su vardır yaşamda insanda vardır bunları bulamayacak kadar gelişmemişiz diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. marsa gitmişliğim gönüllü insanlardan 1 yıl gitim araştırmalar doğrusunda kendi teorilerime dayanarak marsta yaşam olduğunu kanıtlama yolunda ilk adımımı attım. ancak bu düşüncelerin pek müptela olmuşcasına kullanabileceklerini kafamda pek yer etmiyorum siz bilin yeter.ben söylenenlerin pekte doğruluk derecesinden emin değilim.
Kutsi Durmuş İptekeseroğulları . 23.04.2014
CEVAP YAZ
Başka bilmediğimiz gezegenlerde hayat olduğuna inanıyorum. ALLAH sonsuz evreni küçücük dünya için mi yarattı güneş sistemindeki gezegenler dünyanın dengesi için yetmez miydi? diye düşünüyorum. Eğer yanlış düşünüyorsam ALLAH affetsin bu benim kişisel düşüncem, kimsenin düşüncelerini etkilemek istemiyorum...
Melisa Çiçek . 05.12.2014
CEVAP YAZ
marsta hayat olsa ne yazar şayet inandırıcı değil. hadi biz inanalım. yahu dünyada yaşayamayacak durumdayız birbirimizin etini yiyoruz yamyamlar gibi şimdide marsıta kan akıtacağız ben size söyleyeyim kardeşim marsta hayat falan yok sittın sene arasalar yine bulamazlar mars sadece bir gezegen hepsi bu
Mereto . 22.12.2014
CEVAP YAZ
inanın dünyamızdan daha güzel gezegen yoktur. kıymetini bilmiyoruz ama şunada emin olmak lazım diğer gezegenler neden var? insan teknolojisinin yarattığı uzay araçlarının oralara gitmeye gücü yetmiyor. 1 uzay aracının marsa gitmesi için 3 yıl gerekiyor akü bitmezse :))
Hüseyin . 23.11.2015
CEVAP YAZ
arkadaşlar marsda yaşam var ama biz trenle otobüsle yolculuk edemiyoruzki herkes nasıl gitsin oraya bilenlerde sessiz kalıyor bu olaya sır oldu. ayrıca su yetmediği yerden dünyadan takviye alıyorlar. BU GERÇEKTİR. ama görünmezler.
Hüseyin . 13.11.2015
CEVAP YAZ
MARSDA CANLILARIN OLMASI BENCEDE BÜYÜK BİR OLASILIK AMA GİNEDE KENDİ TEORİ ME GÖRE MARS YER ALTI KAYNAKLARI BÜYÜK İHTİMALLE AZDIR ATMOSFER YERİN ALTINDAKİ KAYNAKLAR ( TABİ VARSA) YOK OLMUŞTUR.
Muhammed . 22.04.2015
CEVAP YAZ
ben geçen sene marsa gönüllü olarak gitim. son derece güzel bir yer. plaj varmış gibi güneşlendik. hem yerçekimide güzel. marsa tatili tavsiye ederim iyi günler.
Aynştayn . 17.07.2014
CEVAP YAZ
Çocuklar marsla ilgili şeyler öğrenmek istiyorsanız tecrübeli olun ve bilgi sahibi olacaksanız benimle bilgilerinizi paylaşım.bende cevaplarını vereyim.
Mahir Yaldirak . 21.12.2015
CEVAP YAZ
Çocuklar marsta yüz şeklinde bir kaya bulunmuş. Galiba marsta uzaylı var.bunu araştırın istersiniz.yine de bu bir umut.ama bu gerçek olabilir.
Mahir Yaldirak . 20.12.2015
CEVAP YAZ
Marsta yaşam olsa bile kıyamet günü gelince hepimiz nerde olursak olalım ölücez... Anlayacağınız marsta yaşam olsa bile fark etmiyor
Yunuscan . 30.10.2014
CEVAP YAZ
MARSTA HAYAT VAR HATTA ORADA YAŞAYAN CANLILAR VAR ORADA YAŞAYAN YARATIKLARIN ÇOĞU MÜSLÜMAN VE TEKNOLOJİK OLARAK BİZDE DAHA İLERİDELER
H Güney . 14.01.2015
CEVAP YAZ
Çocuklar marsla ilgili bir çok bilgi bende. Ve ben marsla ilgili çok ama çok eğlenceli bir paylaşım kampanyası başlattı.herkes davetli
Mahir Yaldirak . 27.12.2015
CEVAP YAZ
bu gezegenler sanki bir hayal ve bunlar çok önemli şeylerdir marslar jüpiterler ve birçok şeyleri araştırabiliriz görüşmek üzere
Eren Karadağ . 03.01.2016
CEVAP YAZ
mars harikalarla dolu bu yazıyı okudumda inanamadım eyer dünya gibi yaşanabilir bir gezegen da olsaydı nasıl olurdu acaba
Elanur . 10.03.2014
CEVAP YAZ
Duyduğuma göre uzaylılar bizi gözetliyorlarmış.bu kötü bir durum.şu anda yazdıklarımı bile gözetliyorlar.dikkatli olun
Mahir Yaldirak . 28.12.2015
CEVAP YAZ
Marsta tepelik bir alanda yeşil bir uzaylı görülmüş.ya oradan iniyormuş ya orda oturuyormuş.Bu ilginç bir durum.
Mahir Yaldirak . 29.12.2015
CEVAP YAZ
Mars bilimcilerini dikkatine. Mars bilimcimiz orhan ve benle birlikte düşüncelerinizi bizimle açıkça paylaşın
Mahir Yaldirak . 19.12.2015
CEVAP YAZ
Marsta yaşam olsa bile bizi asla geçemezler biz eşref-i mahlukatız(yaratılanların en şereflisi akıllısı)
Sefa . 28.05.2014
CEVAP YAZ
MARSTA CANLILAR YAŞAR MI?MARS ISSIZ BİR ÇÖL MÜ?MARSA GİDİLEBİLİR Mİ?MARS TABAKASI NEYLE KAPLI?
Mahir Yaldırak . 03.06.2015
CEVAP YAZ
Çocuklar marsta yavaş yavaş uzaylı bulunmaya başladı.ve ben bu gün kaza geçirdim.bacağına alçı yaptılar
Mahir Yaldirak . 25.12.2015
CEVAP YAZ
Dünyadaki gibi Aydan bahsettiğiniz gibi diğer gezegenlerin uyduları hakkında da biraz bilgi verseniz
Evren . 07.06.2013
CEVAP YAZ
uydunun çektiği görüntülerde ilgin olabileceğini gözlemlediğim bir şeyi kime ve nasıl bildireceğim?
Dilaver Koçar . 07.01.2015
CEVAP YAZ
Mars gerçekten de çok gizemli bir gezegen.Ama ben inanıyorum ki insan oğlu bu gizemi çözecek.
Selin . 04.05.2016
CEVAP YAZ
merkür venüs dünya ve mars iç gezegenler jüpiter satürün uranüs ve neptün dış gezegenlerdir
Arda . 05.03.2013
CEVAP YAZ
hubble 2 uzay teleskobu ile bakarsak insan belirtileriolup olamadığını anlıya biliriz
Mahmutbaba . 03.06.2014
CEVAP YAZ
Marsta çok eskiden sular bir yerden alıyormuş.Ama artık öyle akmıyor.Yani su donmuş.
Mahir Yaldirak . 18.03.2016
CEVAP YAZ
umarım marsta yaşam vardır.çünkü yakında dünya yaşanamayacak hale gelecek
Cemre . 07.05.2014
CEVAP YAZ
Marsa bayılıyorum.eminim ki marsta insanlar çok ilginç şeyler bulacaklar.
Tuba . 29.03.2013
CEVAP YAZ
MARSTA NE VAR MARS NASIL BİR YERMARSA İNSAN GİDEBİLİR Mİ
Mahir Yaldırak . 06.05.2015
CEVAP YAZ
Hepiniz çok Güzel sorular sormuşsunuz arkadaşlar.Hepinizi seviyorum.
Mahir Yaldirak . 17.03.2016
CEVAP YAZ
marsta hayat bulursa turkler ilk orda halay çeker .)
Erkan . 10.03.2014
CEVAP YAZ
mars kaç yıl önce oluşmu?marsta ne bulunmuş?
Mahir Yaldırak . 09.05.2015
CEVAP YAZ
marsta insan kalıntıları bulunduğu söyleniyordu.
Fatma . 15.05.2014
CEVAP YAZ
MARS DÜNYAYA KAÇ KİLO METRE UZAKLIKTADIR?
Mahir Yaldırak . 09.05.2015
CEVAP YAZ
Mars çok ilginç bir gezegen. Çok güzel.
Yaren . 22.11.2015
CEVAP YAZ
Marsta neler bulundu. Uzaylılar var mi
Mahir Yaldirak . 18.12.2015
CEVAP YAZ
bence marsı daha iyi keşfedemediler
Ela . 19.04.2013
CEVAP YAZ
mars hangi elementten oluşmuştur?
Mahir Yaldırak . 08.05.2015
CEVAP YAZ
Biraz kısa yazarmiisiniz lütfen
Şevval Guc . 08.05.2013
CEVAP YAZ
kızıl gezegenmiş ben bilmiyodum
Batuhan . 20.03.2014
CEVAP YAZ
benim en sevdiğim gezegendir.
Berke . 15.04.2013
CEVAP YAZ
BİLİN BAKALIM KAÇ UYDUSU VAR
Arda . 04.03.2013
CEVAP YAZ
bunları bilmiyordum doğrusu
Nursena . 24.03.2013
CEVAP YAZ
çok gizemli gezegendir
Maraz . 08.06.2013
CEVAP YAZ
Yıldız İsimleri
Yıldız İsimleri
Yıldız isimleri, ilk olarak M. Ö. 800'lü yıllarda Babil'de çeşitli yıldızların gözlenmesi sonucu keşfedilerek ortaya çıkmıştır. Güneş, Ay ve 8 gezegenden oluşan astroloji dizilimindeki burçları aynı zamanda keşfedilen bu yıldızların da etkilediği düş...
Gök Cisimleri
Gök Cisimleri
Gök cisimleri, Uzay boşluğunu kaplayan cisimlere gök cisimleri denir, bulutsu ve dev galaksiler, yıldızlar, küçük meteorlar, kuyruklu yıldızlar ve takım yıldızları her biri gök cismidir. Uzayda çıplak gözle gözlemleyebildiğimiz Ay ve Güneş gibi daha ...
Yıldız Kayması
Yıldız Kayması
Yıldız kayması, tarih boyunca adeta mucize olarak görülmüş bir olaydır. Bu gök olayı insanlar tarafından bir yıldızın gökyüzünden kayması ve dünyaya düşmesi olarak tanımlanmıştır. Normalde astroloji içinde yıldız kayması olarak bilinen bir durum yokt...
Venüs Gezegeni
Venüs Gezegeni
Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs'le Güneş arasındaki uzaklık, Güneş'le Merkür arasındaki uzaklığın iki katından daha fazladır. Buna rağmen, Venüs'ün yüzeyi Merkür'ün yüzeyinden daha da sıcaktır. Yılın belirli dönemlerinde, Güneş doğmadan he...
Neptün Gezegeni
Neptün Gezegeni
Neptün Gezegeni; Güneş Sistemi'nin sekizinci gezegenidir. Plüton'un gezegen statüsünden çıkarılıp cüce gezegen olarak kabul edilmesinden sonra Güneş Sisteminin en uzak gezegeni olma unvanını geri kazanmıştır. Adını deniz tanrısı Naptunus'tan almıştır...
Kutup Yıldızı
Kutup Yıldızı
Kutup yıldızı, çok eski çağlardan itibaren insanların yön bulmada kullandığı ve küçükayı takımyıldızı içinde yer alan diğerlerinden en parlak yıldızdır. Aynı zamanda Kuzey Yıldızı, Demirkazık ve Şimal Yıldızı gibi isimlerle anılan bir yıldızdır. Göky...
Çoban Yıldızı
Çoban Yıldızı
Halk arasında Çoban Yıldızı olarak bilinen Venüs gezegeni dünyaya en yakın gezegen olarak bilinir. İsmini eski Yunan Güzellik tanrıçası Afrodit'ten almıştır. Güneşin etrafında diğer gezegenlerden aksi yönde dönerek bu dönüşünü 224.7 günde tamamlar. Y...
Jüpiter Gezegeni
Jüpiter Gezegeni
Jüpiter gezegeni; Güneş Sistemi'nin uzaklık olarak beşinci gezegenidir. Kütlece ve çap olarak sistemdeki en büyük gezegendir. Aslında Jüpiter gezegeni Güneş Sistemi'nde bazı özelliklerinden dolayı 'enlerin gezegeni' olarak sınıflandırılabilir:Jüpiter...
Dünya Gezegeni
Dünya Gezegeni
Dünya eski adıyla Arz, 149 milyon km ile güneşe en yakın üçüncü gezegendir. Tek doğal uydusu bulunan dünyanın, çapı 12.756 km'dir. Güneşin etrafındaki dönüşünü 365 gün 5 saat 48 dakika ve 46 saniyede tamamlarken kendi eksenindeki dönüşünü ise 23 sa...
Sirius
Sirius
Sirius, Büyük Köpek Takımyıldızı'nda yer alan bir çift yıldız sistemidir. İlk bakıldığında tek yıldızmış gibi görünmesine rağmen, Sirius-A ve Sirius-B olarak adlandırılan iki adet yıldızdan oluşmaktadır. Türkçe ismi Akyıldız olarak bilinmektedir.Siri...
En Büyük Yıldız
En Büyük Yıldız
Evrendeki en büyük yıldız nedir sorusuna cevap aramadan evvel bu devasa yıldıza kıstas niteliğinde bir cetvel olarak galaksimizdeki Güneşin kullanıldığını bilmek gerekir. Peki Güneşin boyutları, ebatları ve kütlesi nedir? İşte bunu bilim adamları yan...
Plüton Gezegeni
Plüton Gezegeni
Plüton Gezegeni; 13 Mart 1930'da keşfedilen, bugün "cüce gezegen" statüsünde olan Güneş Sistemi'ne dahil bir gezegendir. Güneş Sistemi'nin etrafında dönen en büyük onuncu cisim olması sebebiyle uzun bir süre gezegen olarak değerlendirilmiştir. Burada...

 

Yıldız İsimleri
Gök Cisimleri
Yıldız Kayması
Venüs Gezegeni
Neptün Gezegeni
Kutup Yıldızı
Çoban Yıldızı
Mars Gezegeni
Jüpiter Gezegeni
Dünya Gezegeni
Sirius
En Büyük Yıldız
Plüton Gezegeni
Samanyolu Galaksisi
Merkür Gezegeni
Uranüs Gezegeni
Gezegenlerin Oluşumu
Asteroid
Satürn Gezegeni
Kuyruklu Yıldız
Güneş Tutulması
Ceres
Gezegenler
Popüler İçerik
Samanyolu Galaksisi
Samanyolu Galaksisi
Samanyolu Galaksisi; çevre uzantısı ve sınırları boyunca düzensiz, uzayı silik bir ışıkla kuşak misali, bir baştan bir başa saran ve dünyamızdan da öz...
Merkür Gezegeni
Merkür Gezegeni
Merkür bugüne kadar yalnızca bir uzay aracı, tarafından (Mariner 10) ziyaret edilmiştir. Mariner 10 1974 ve 1975 yıllarında Merkür’ ün 3 kez yakınınd...
Uranüs Gezegeni
Uranüs Gezegeni
Uranüs Güneş sisteminin Güneş’ten uzaklık sırasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn’den sonra üçüncü, kütle açısından bu iki ...
Gezegenlerin Oluşumu
Gezegenlerin Oluşumu
Güneş Sistemini oluşturan bireyler, bir bulutsunun çocuklarıdır. Ancak bu bulutsu, ilkel evrende olduğu gibi yalnız hidrojen ve helyumdan olu...
Asteroid
Asteroid
Asteroid, astronomi alanında küçük gezegen, gezegenimsi şeklinde tanımlanan gök cisimlerini oluşturur. Yapılan incelemeler asteroid sayısının yaklaşık...
Satürn Gezegeni
Satürn Gezegeni
Satürn Güneş sisteminin güneşten uzaklık sırasına göre 6. gezegenidir. Büyüklük açısından Jüpiter’den sonra ikinci sırada gelir. Adını Roma tarım ...
Kuyruklu Yıldız
Kuyruklu Yıldız
Kuyruklu Yıldız : Halk arasında çamur topu yada kirli kartopu olarak bilinirler. Gerçekte ise güneş sisteminin oluşumu sırasında gezegende yoğunlaşmam...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Yıldız İsimleri
Gök Cisimleri
Yıldız Kayması
Venüs Gezegeni
Neptün Gezegeni
Uzayda Kaç Gezegen Var
Marsta Hayar Varmı
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Uzayda Kaç Gezegen Var
Marsta Hayar Varmı
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024